Kontingenter

              

Ovanfor nemnde satsar vert gjeldane f.o.m. året  2018.

Medlemskontingent VBF.                                                                                                                             Kr.  250,-

Medlemskontingent KNBF.                                                                                                                          Kr.  120,-

Forsikring av bryggeanlegga, (pr. båtplass)                                                                                              Kr.  230,-

Båtplassavgift. Bryggje  1 til  8. indre hamn                                                                                              Kr.  400,-

Båtplassavgift. Bryggje 9 til 14. ytre hamn. Kr. 100,- pr. ½ m. båtplass bredde. (frå Kr. 500,-  til   kr.  900,-)

Totalt medlemskap + båtplassavgift og forsikring.                                                   Frå Kr. 1000,- til kr 1500,-

           

Ovanfor nemnde satsar vert gjeldane f.o.m. året  2018.