Kontingenter

 

Medlemskontingent VBF.                                                                                 Kr.       250,-

Medlemskontingent KNBF.                                                                              Kr.       120,-

Forsikring av bryggeanlegga, (pr. båtplass)                                                  Kr.       230,-

Båtplassavgift. Bryggje 1 til 8.                                                                         Kr.       400,-

Båtplassavgift. Bryggje 9 til 15. Kr. 100,- pr. ½ m. båtplass bredde. (frå Kr.500,- til 900,-)

Totalt medlemskap + båtplassavgift og forsikring.                     (Frå Kr. 1000,- til 1500,-)

           

Ovanfor nemnde satsar vert gjeldane f.o.m. året  2017.