INFORMASJON:

6. mars, 2018

ÅRSMØTE I VAKSDAL BÅTFORENING 2018

Torsdag 22.mars 2018 kl. 19.00 på Naboen Kro, Stanghelle.

Årsmøtesaker og ev. innkomne framlegg.

Eventuelle framlegg til saker på årsmøtet, må vere styret i hende seinast 14.mars 2018.

Vel møtt!     Styret.

——————————————————————————————————————————————————————–

 LEDIGE BÅTPLASSAR STANGHELLE MARINA

Det er 1 ledige plassar, 3,5m. netto bredde.

Plassane vert seld til 2017-prisar i haust. I 2018 må det påreknast prisauke på ca. 5,5 % .

Nærare info om plassane til e-post: hans-o-2@online.no  Mob. 992 93 230 eller svein.aksel.sellevold@bkkfiber.no  Mob. 90 47 47 15.

Tildeling etter «først til mølla».

Vaksdal Båtforening

__________________________________________________________________________________________

Vaksdal Båtforening mangler e-post til ein del medlemar.

For lettare informasjon til medlemene hadde det vore fint om dei som ikkje er oppført med e-post på medlemsider,

kunne melt i frå, til leiaren på e-post   hans-o-2@online.no  slik att manglane kan rettes opp.

Styre.

 

                                                                                                                                                                                                      

 

Leige (lån) av bryggje plass.

Dei som leiger eller lånar bryggje plass på varig avtale, må melde det inn til styre, på e-post eller telefon.

Vedtektene § 4. punkt 4.