INFORMASJON:

6. mars, 2018
 

 

 

 LEDIGE BÅTPLASSAR STANGHELLE MARINA

Vaksdal båtforening har fortida ingen ledige båtplasser, men det er mogeleg og stå på venteliste. Blir interessen stor nok 12-15 stk. er det aktuelt og utvide med fleire båtplasser. Meld frå til Hans-Ove Strømmen tlf. 992 93 230  e-post hans-o-2@online.no  ellet til Svein Aksel Sellevold tlf. 904 74 715  e-post svein.aksel.sellevold@bkkfiber.no

Vaksdal Båtforening

__________________________________________________________________________________________

Vaksdal Båtforening mangler e-post til ein del medlemar.

For lettare informasjon til medlemene hadde det vore fint om dei som ikkje er oppført med e-post på medlemsider,

kunne melt i frå, til leiaren på e-post   hans-o-2@online.no  slik att manglane kan rettes opp.

Styre.

 

                                                                                                                                                                                                      

 

Leige (lån) av bryggje plass.

Dei som leiger eller lånar bryggje plass på varig avtale, må melde det inn til styre, på e-post eller telefon.

Vedtektene § 4. punkt 4.